حمل و نقل هوایی و ترخیص کالای ایکاد

تلفن: ۸۸۷۵۹۰۷۰ (۲۱) ۹۸+  |  ۸۸۷۵۹۰۷۱ (۲۱) ۹۸+   فکس:  ۸۶۰۸۴۹۲۱ (۲۱) ۹۸+    

آدرس: تهران، چهارراه جهان کودک، بلوار آفریقا، کوچه کیش، پلاک ۳۴ 

ایمیل: sales@icad-co.com 

تلگرام  

ترخیص کالاهای پست سریع

ترخیص کالاهای پست سریعترخیص کالاهایی که ازطریق پست سریع وارد می شوند،درصورتی که ورود کالا ازاین طریق به صورت یک جریان تجاری درآید بسیار مفید خواهد بود شرکت ترخیص کالا ایکاد با ترخیص کالاهای پست سریع شما در این راه همراه شما خواهد بود و کلیه خدمات ترخیص را انجام خواهد داد .