حمل و نقل هوایی و ترخیص کالای ایکاد

تلفن: 71 90 8875 (21) 98+  |  70 90 8875 (21) 98+

فکس: 21 49 8608 (21) 98+

ایمیل: Sales@icad-co.com

تلگرام: 09391436028 icadco@  

ترخیص کالاهای پست سریع

ترخیص کالاهای پست سریعترخیص کالاهایی که ازطریق پست سریع وارد می شوند،درصورتی که ورود کالا ازاین طریق به صورت یک جریان تجاری درآید بسیار مفید خواهد بود شرکت ترخیص کالا ایکاد با ترخیص کالاهای پست سریع شما در این راه همراه شما خواهد بود و کلیه خدمات ترخیص را انجام خواهد داد .