حمل و نقل هوایی و ترخیص کالای ایکاد

تلفن: ۸۸۷۵۹۰۷۰ (۲۱) ۹۸+  |  ۸۸۷۵۹۰۷۱ (۲۱) ۹۸+   فکس:  ۸۶۰۸۴۹۲۱ (۲۱) ۹۸+    

آدرس: تهران، چهارراه جهان کودک، بلوار آفریقا، کوچه کیش، پلاک ۳۴ 

ایمیل: sales@icad-co.com 

تلگرام  

ترخیص کالا با استفاده از کارت بازرگانی این گروه

ترخیص کالا با استفاده از کارت بازرگانی این گروهشرکت ترخیص کالا ایکاد با مجوزی به نام کارت بازرگانی که بر طبق قوانین واردات و صادرات مجلس شورای اسلامی کشور به امر تجارت خارجی می پردازد همانطور که میدانید ارائه کارت بازرگانی و بانک جهت ثبت سفارش و هنگام ترخیص کالا به گمرک امری ضروری تلقی میشود .ترخیص کالا با استفاده از کارت بازرگانی این گروه از جمله خدمات قابل ارائه به شما خواهد بود