حمل و نقل هوایی و ترخیص کالای ایکاد

تلفن: 71 90 8875 (21) 98+  |  70 90 8875 (21) 98+

فکس: 21 49 8608 (21) 98+

ایمیل: Sales@icad-co.com

تلگرام: 09391436028 icadco@  

ترخیص کالا با استفاده از کارت بازرگانی این گروه

ترخیص کالا با استفاده از کارت بازرگانی این گروهشرکت ترخیص کالا ایکاد با مجوزی به نام کارت بازرگانی که بر طبق قوانین واردات و صادرات مجلس شورای اسلامی کشور به امر تجارت خارجی می پردازد همانطور که میدانید ارائه کارت بازرگانی و بانک جهت ثبت سفارش و هنگام ترخیص کالا به گمرک امری ضروری تلقی میشود .ترخیص کالا با استفاده از کارت بازرگانی این گروه از جمله خدمات قابل ارائه به شما خواهد بود