حمل و نقل هوایی و ترخیص کالای ایکاد

تلفن: 71 90 8875 (21) 98+  |  70 90 8875 (21) 98+

فکس: 21 49 8608 (21) 98+

ایمیل: info@icad-co.com

تلگرام: icadco@

حمل و نقل هوایی

به دلیل نیاز تجار و شرکت ها به دسترسی سریعتر و آسانتر کالای واردتی خود، بهترین گزینه، گزینه حمل هوایی می باشد. همچنین جهت دریافت سریع کالا و نمونه های تجاری و ترخیص کالا بهترین گزینه استفاده از این سرویس میباشد.حمل ونقل هوایی سریع ترین روش انتقال کالا میباشد. همچنین به جهت تخصص شرکت حمل و نقل و ترخیص کالا ایکاد، ترخیص کالا در بار هوایی سرعت این روش حمل و نقل را چند برابر مینماید و در کل گزینه ای بسیار مناسب برای حمل کالاهای تجاری شما میباشد.