حمل و نقل هوایی و ترخیص کالای ایکاد

تلفن: 71 90 8875 (21) 98+  |  70 90 8875 (21) 98+

فکس: 21 49 8608 (21) 98+

ایمیل: info@icad-co.com

تلگرام: icadco@

حمل و نقل هوایی Freight Forwarding

روز ماه سال    
صادرات و واردات
انجام کلیه امور بازرگانی، حمل و ترخیص کالای وارداتی یا صادراتی شما. واردات و...
ترانزیت خارجی
ترانزیت خارجی جهت ارسال کالا از کشورهای همسایه به کشور دیگر با گذر از خاک ایران...
ترانزیت داخلی به گمرکات
این سرویس جهت ترانزیت داخلی به گمرکات کالا از یک گمرک داخلی به گمرک داخلی دیگر...
ثبت سفارش کالای تجاری
با شرکت ترخیص کالا و حمل و نقل  ایکاد دیگر نگران ثبت سفارش کالای تجاری و یا دریافت...
ترخیص کالا
ترخیص کالای تجاری خود را در معتبر ترین مرکز ترخیص کالا و حمل و نقل ایکاد تجربه...