حمل و نقل هوایی و ترخیص کالای ایکاد

تلفن: ۸۸۷۵۹۰۷۰ (۲۱) ۹۸+  |  ۸۸۷۵۹۰۷۱ (۲۱) ۹۸+   فکس:  ۸۶۰۸۴۹۲۱ (۲۱) ۹۸+    

آدرس: تهران، چهارراه جهان کودک، بلوار آفریقا، کوچه کیش، پلاک ۳۴ 

ایمیل: sales@icad-co.com 

تلگرام  

حمل و نقل چند وجهی (Multi-Modal)

منظور از حمل‌ و نقل‌ چندوجهي‌

انتقال‌ كالا از كشوري‌ به‌ كشور ديگر،حداقل‌ با دو شيوه‌ حمل‌ و تحت‌ قرارداد و مسئوليت‌ واحد مربوطه‌ مي‌باشد وهمين‌ مسئوليت‌، اين‌ نوع‌ حمل‌ را از حمل‌ مجزا و چندشيوه‌اي‌ متمايزمي‌سازد. شخصي‌ كه‌ خود يا نماينده‌اش‌ با انعقاد قرارداد حمل‌ چندوجهي‌،مسئوليت‌ حمل‌ در تمام‌ مسير را مي‌پذيرد، متصدي‌ حمل‌ چندوجهي‌ ناميده‌ مي‌شود و ممكن‌ است‌ يكي‌ از اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ ذيل‌باشد: 

1-  كشتيراني‌هايي‌ كه‌ با قبول‌ مسئوليت‌هاي‌ بخش‌ غيردريايي‌ در مسيرحمل‌، قرارداد حمل‌ DOOR TO DOORمنعقد مي‌نمايند. بديهي‌ است‌ براي‌انجام‌ حمل‌ در بخش‌هاي‌ حمل‌ و نقل‌ زميني‌ و هوايي‌ از كريرهاي‌ مربوطه‌استفاده‌ مي‌كنند.
2- شركت‌هايي‌ كه‌ وسيله‌ حمل‌ آنها غيردريايي‌ است‌ و براي‌ اجراي‌قرارداد حمل‌ چندوجهي‌ مورد تعهد با كريرهاي‌ ديگر از جمله‌ كشتيراني‌هاقراردادهاي‌ فرعي‌ منعقد مي‌نمايند.

 

از مزاياي‌ حمل‌ و نقل‌ چندوجهي‌ ايجاد هماهنگي‌، سرعت‌ و نظم‌ درمراحل‌ حمل‌ مي‌باشد كه‌ بالطبع‌ كاهش‌ هزينه‌ حمل‌ را به‌ همراه‌ دارد و چون‌هزينه‌ حمل‌ مي‌تواند تا 30 درصد ارزش‌ كالا باشد، آثار اين‌ صرفه‌جويي‌ درتجارت‌ و توليد، انكارناپذير است‌. از طرف‌ ديگر مشتريان‌ در صورت‌ بروزهر گونه‌ خسارت‌ مي‌توانند عليه‌ متصدي‌ حمل‌ چندوجهي‌ اقامه‌ دعوي‌نموده‌ و از هزينه‌ و درگيري‌هاي‌ مربوط به‌ مراجعه‌ به‌ كريرهاي‌ عامل‌ حمل‌كه‌ شناختي‌ از ايشان‌ ندارند، اجتناب‌ كنند.
لذا مسئوليت‌ متصدي‌ حمل‌ چندوجهي‌ وي‌ را وادار مي‌سازد كه‌ با دقت‌بيشتري‌ مراحل‌ حمل‌ را برنامه‌ريزي‌ و از كريرهاي‌ مطمئن‌ جهت‌ انتقال‌ كالا استفاده‌ كند.

 

دكتر همايون خواجه نصيري،