حمل و نقل هوایی و ترخیص کالای ایکاد

تلفن: 71 90 8875 (21) 98+  |  70 90 8875 (21) 98+

فکس: 21 49 8608 (21) 98+

ایمیل: Sales@icad-co.com

تلگرام: 09391436028 icadco@  

مقررات باید برای کل خودروهای ورودی به کشور یکسان باشد/ بخشنامه گمرک مغایر مصوبه هیات وزیران است

تاریخ خبر : ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ --- کد خبر ۹۳
مقررات باید برای کل خودروهای ورودی به کشور یکسان باشد/ بخشنامه گمرک مغایر مصوبه هیات وزیران است

«شهرام موسوی» با بیان اینکه طبق دستور گمرک ایران، ورود خودروهای مناطق آزاد به داخل کشور حتی به صورت موقت، متوقف شده است؛ افزود: براساس ماده 16 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری (مصوب شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)، وسیله نقلیه ای که در مناطق آزاد شماره گذاری شده، می تواند پس از تشریفات گمرکی، در مدت تعیین شده برای ورود خودروهای خارجی، مجوز تردد موقت در سایر نقاط کشور را دریافت کند.
وی با بیان اینکه مناطق آزاد خارج از قلمرو گمرکی محسوب است، افزود: براساس مصوبه شورایعالی، خودروهای مناطق آزاد می توانند با پلاک منطقه، در محدوده مجاز تردد کنند اما خروج آنها به خارج از محدوده مجاز، مستلزم دریافت مجوز موقت یا مرخصی خودرو است که سالی یک بار، یک ماهه توسط گمرک ایران صادر می شود.
ماده 50 قانون گمرکی مشخص نکرده که استثنایی بین مناطق آزاد و خارج کشور قائل شویم، این در حالی است که مصوبه هیات وزیران در ماده 16 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد اشاره صریح دارد که شرایط ورود خودروها با پلاک مناطق آزاد به سرزمین اصلی و استفاده از مزیت مرخصی سالی یک بار نیز مانند خودروهای خارجی است.
بخشنامه گمرک نمی تواند مغایر مصوبه هیات وزیران صادر شود
.مدیر توسعه صادرات و امور گمرک مناطق آزاد کشور تصریح کرد: از آنجا که بخشنامه گمرک ایران مغایر مصوبه هیات وزیران است، دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور در نامه ای به معاون حقوقی نهاد ریاست جمهوری تاکید کرده اند که بخشنامه گمرک نمی تواند مغایر مصوبه هیات وزیران صادر شود.