حمل و نقل هوایی و ترخیص کالای ایکاد

تلفن: ۸۸۷۵۹۰۷۰ (۲۱) ۹۸+  |  ۸۸۷۵۹۰۷۱ (۲۱) ۹۸+   فکس:  ۸۶۰۸۴۹۲۱ (۲۱) ۹۸+    

آدرس: تهران، چهارراه جهان کودک، بلوار آفریقا، کوچه کیش، پلاک ۳۴ 

ایمیل: sales@icad-co.com 

تلگرام  

گمرگ امانات پستی

 
گمرگ امانات پستی تهران
 
ترخیص کالا ها و نمونه های تجاری شما که از طریق پست ارسال شده است امانات پستی عبارت است از کلیه بسته های پستی به استثنای نامه و کارت که از لحاظ وزن، بسته بندی و کرایه پستی تابع شرایط خاصی بوده و معمولاً بسته هایی با وزن تا ۲۰ کیلوگرم به طریق زمینی و با وزن تا ۱۰ کیلوگرم به طریق هوائی ارسال می گردد.
مقررات صدور کالا از طریق پست
ارسال کالا از طریق پست با حفظ جنبه غیر تجاری به استثنای کالاهایی که شرعاً یا قانوناً ممنوع الصدور هستند بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوز صدور به هر میزان از لحاظ قیمت با رعایت سایر مقررات مجاز است.
مقررات صدور کالای خارجی از طریق پست
ارسال کالای خارجی از طریق پست حداکثر به میزان سقف ارزش۸۰ دلار آمریکا برای هر نفر مجاز است.
مقررات مربوط به محمولات و مراسلات پست بین المللی
مرسولات پستی به کلیه اشیائی اطلاق می شود که بر طبق قوانین پستی داخل یا بین المللی توسط پست قبول، مبادله و توزیع می شود.
انواع مرسولات پستی:
۱- مراسلات: مراسلات پستی عبارت است از نامه، کارت پستی، مطبوعات، بسته های کوچک، نمونه های تجاری، نوار و صفحه پر شده و همانند آن و مطبوعات برجسته مخصوص نابینایان.
۲- امانات.

 
واردات از طریق پست:
طبق ماده ۳۹ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از طریق پست می توان کالاهائی را که ورود آنها شرعاً یا قانوناً ممنوع نباشد و جنبه تجاری پیدا نکند تا ۵۰ دلار بنام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات وارد و ترخیص کرد. در صورتی که ورود کالا از این طریق به صورت یک جریات تجاری درآید یا مشکلات دیگری را برای کشور ایجاد کند، وزارت بازرگانی می تواند وزارت پست و تلگراف و تلفن فهرست کالاهای مذکور را برای جلوگیری از ترخیص به گمرک اعلام نماید. ورود کالاهای موضوع ماده ۳۸ آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات (بدون انتقال ارز) از طریق پست نیز امکان پذیر می باشد.
 
کالاهای وارده به گمرک امانات پستی
کالاهای وارده به گمرک امانات پستی به سه منظور وارد می گردد:
الف) هدیه و سوغات.
ب) کالاهای مسافری.
ج) کالاهای نمونه و تجاری که توسط پست وارد می شود.
الف: به صورت هدیه و سوغات برای اشخاص حقیقی، در حال حاضر طبق ماده ۳۹ آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۷۹ برای هر نفر تا مبلغ ۵۰ دلار به شرط نداشتن جنبه تجاری و منع شرعی و قانونی با معافیت از پرداخت حقوق ورودی و عوارض مربوطه قابل ترخیص است.
ب: به صورت لوازم و کالاهای مسافری، که مقررات مربوط در بخش مسافری این کتاب بیان شده است.
ج: به صورت نمونه کالا برای واحدهای تولیدی تحقیقاتی و آموزشی و کالای تجاری همچنین کاتالوگ و بروشور و غیره ... که بر اساس مقررات مربوط ترخیص می شود.
نحوه ارزیابی و ترخیص کالاهای وارده به گمرک امانات پستی (ارزیابی غیابی)
۱-   بسته های وارده ابتدا در بخش غیابی بدون حضور صاحب بسته در حضور نماینده پست مورد ارزیابی قرار می گیرند که با در نظر گرفتن نوع کالا و غیر مستعمل بودن آن (در مورد البسه) و نداشتن منع شرع و قانونی و غیر تجاری بودن تا مبلغ ۵۰ دلار بنام هر فرد بدون اخذ حقوق ورودی ترخیص و تحویل نماینده پست می گردد تا تحویل صاحبان آنها گردد و مازاد بر آن به صورت حضوری ترخیص می گردد تا تحویل صاحبان آنها گردد و مازاد بر آن به صورت حضوری ترخیص می گردد.
۲- بسته های بالای ۵۰ دلار همچنین تعدادی از بسته هائی که احتیاج به بررسی بیشتر دارد به صورت حضوری با حضور صاحب بسته و در حضور نماینده پست ارزیابی می گردد. در این قسمت پس از تعیین میزان حقوق ورودی و عوارض مربوطه و پرداخت آن پته صادره تحویل صاحب کالا می گردد که به موجب آن بسته خود را تحویل گرفته و از گمرک ترخیص نماید.
 
* در حال حاضر امکان ارائه خدمات ترخیص در گمرک امانت پستی مقدور نمیباشد.